2009: Szénássy Zoltán

Búcson adták át az MKP képviselői által alapított Pro Probitate – A Helytállásért-díjat, melyet ebben az évben Szénássy Zoltán, nyugalmazott komáromi pedagógus vehetett át.

Bárdos Gyula MKP-frakcióvezető emlékezett a díj első kitüntetettjére, gróf Esterházy Jánosra. „Pártja és személyes politikája a szociális elkötelezettségre is épült. Az egyén felelősségét hangsúlyozta a közösség iránt, egyszersmind közösségi felelősséget fogalmazott meg a közösséget alkotó egyének irányában. Ne feledjük Esterházy János és pártja politikai krédóját és céljait, mert az idő bizonyította, gyémánt keménységű elvekre épültek, és ma is követésre méltók.”

Az idei kitüntetett érdemeit Berényi József MKP-elnökhelyettes méltatta: „Szénássy tanár úr a lámpás szerepét töltötte be Komáromban több generáció számára. Szíve, lelke, patriozmusa, szakmai tudása és magyarsága ott dobog kitörölhetetlenül tanítványai és olvasói szívében. Helytörténészeti munkájának köszönhetően a világ magyarsága többet tudhat Klapkáról, Jókairól, Lehárról, Egressy Béniről, Révkomáromról. A Csemadokban egyik kezdeményezője volt a Klapka-szobor eredeti helyére történő visszaállításának. Munkájának köszönhető az is, hogy 1994-ben, 47 év után újra megjelent a Komáromi Lapok. Mindannyiunk örömére a tanár úr ma is, 84. évében, aktívan tevékenykedik” – mondta többek között Szénássy doktor érdemeiről Berényi József.

Szénássy Zoltán meghatódva mondott köszönetet a díjazásért. „Amit tettem, eltörpül a legnagyobb 20. századi magyar, Esterházy János tettei mellett. Csak a kötelességemet tettem, semmi mást” – mondta. A mai politikai helyzettel kapcsolatban Klapka figyelmeztető szavait idézte: „ahol a haza érdekeiről van szó, az egyéni érdekeknek háttérbe kell szorulniuk.”

A díjátadás után a résztvevők megkoszorúzták a búcsi Esterházy-emlékművet, amely előtt Duka Zólyomi Árpád mondott ünnepi beszédet. Az ünnepségen a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, a Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottsága  is képviseltette magát. A legnagyobb szlovákiai magyar társadalmi szervezetek (a Csemadok és a cserkészszövetség is) képviselői közül is többen eljöttek, hogy tiszteletüket fejezzék ki Esterházy emléke és Szénássy tanár úr munkássága előtt.  (on, szu, 2009. július 1)

MEGOSZTÁS
Előző2008: Sidó Zoltán
Következő2010: Dobos László