Tamás Ilonka néni és jogfosztott társai igazsága

Lomnici Zoltán Tamás Ilonka nénivel (Fotó: Ilonka néni családi albuma)

A sajtó beszámolt arról, hogy a szlovák kormány jóváhagyta a kormányprogramot, amelybe bekerült a kettős állampolgársági törvény enyhítése is. Ha a hír igaz, egy csaknem egy évtizedig húzódó küzdelem zárulhat le.

A szlovák törvényhozás tíz évvel ezelőtt fogadta el azt a törvényt, melynek alapján automatikusan elveszti szlovák állampolgárságát az a személy, aki másik állampolgárságot vesz fel. A törvény jogorvoslati lehetőséget nem biztosított az érintettek számára. A jogszabály hátrányos következményei több mint kétezer polgárt érintettek.

Elsőként Gubík László, majd több bátor magyar nyíltan vállalta, hogy felvette a magyar állampolgárságot. A törvény alapján alapvető állampolgársághoz fűződő jogokat vontak el, arra is volt példa, hogy az orvosi ellátást is megtagadták központi utasításra hivatkozva.

Az akkor csaknem száz esztendős Tamás Ilonka néni és leánya Anikó bízott meg azzal, hogy nemzetközi fórumok előtt képviseljem az érdekeiket. Becses emlék Ilonka néni meghatalmazása. Rövidesen felkérést kaptam Dolník Erzsébettől, Kassai Gyulától, Fehér Istvántól, Gubík Lászlótól és Boldoghy Olivértől is.

2012- ben fordultam az Európai Parlament illetékes bizottságához, amely egy Brüsszelben tartott viharos ülés után jogsértő módon lezárta az ügyet. Bepereltem az Európai Parlamentet, majd 2015-ben ismét petíciót nyújtottam be.

Az elmúlt év nyarán értesített az Európai Bizottság, hogy

felkérték a szlovák kormányt, határozzák meg, miként kívánja kiigazítani az európai jogba ütköző állampolgársági törvényt.

Azóta több hónap telt el eredmény nélkül. Április első napján megkerestem Grendel Gábort, a Szlovák Nemzeti Tanács képviselőjét, kértem a segítségét és elküldtem számára az Európai Bizottság hozzám intézett levelét, amely szerint a szlovák állampolgársági törvény jogsértő, ezért módosítani kell.

A bevezetőben szereplő hír arra utal, hogy a szlovák kormány erre hajlandó. Ezzel,

ha  a jogszabály a magyar jogfosztottak sérelmeit is orvosolja, egy több éve tartó küzdelem zárulhat le. Ez azt bizonyítaná, hogy Tamás Ilonka néni és jogfosztott társai igaz ügyért vállalták a hátrányos megkülönböztetést.

A szerző az Emberi Méltóság Tanácsának az elnöke.

Forrás: Lomnici Zoltán, Felvidék.ma